Hulpbronnen en klimaat

DE WERELD IS UITGEPUT

Natuurlijke hulpbronnen beschermen en besparen.

Het zijn moeilijke tijden voor onze natuur: klimaatverandering, het uitsterven van dier- en plantsoorten, emissies, gebrek aan natuurlijke hulpbronnen. Daarom is duurzaamheid een levensstijl geworden. ’Beter leven’ is het motto van de nieuwe generatie.

Met het oog op de komende decennia zullen we de economische waardevermeerdering moeten loskoppelen van het roofbouw plegen op het milieu. Hiervoor hebben we niet alleen milieuvriendelijke technologieën nodig, maar zullen we ook moeten overstappen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen en ons vervoerssysteem grondig moeten herzien. De eerste deskundigen durven al van een Copernicaanse revolutie te spreken, want de wereldwijde productie is nog altijd gebaseerd op overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dit zal moeten veranderen in een duurzame wereldeconomie waaraan we allemaal ons steentje bijdragen.

'Business as usual' heeft zijn langste tijd gehad. 'Business going green' is onze oproep tot een fundamentele koerswijziging. Wij vinden dat we op de goede weg zijn. Milieubescherming was een paar jaar terug vooral nog een kwestie van het naleven van wettelijke voorschriften. Het is nu voor de meeste bedrijven vanzelfsprekend geworden om het thema op de agenda te plaatsen. Het wordt als succesfactor naar voren geschoven en draagt bij aan het oppikken van de verantwoordelijkheid die we hebben richting milieu en maatschappij.

Wij van VINK LISSE zijn ook trots dat we verschillende projecten en doelstellingen nastreven op dit gebied, en daarnaast het groene voorbeeld geven. Maar we zijn natuurlijk geen wereldredders; we zijn gewoon bezorgde burgers die om de aarde geven. In sommige Europese regio's is ons milieubeheersysteem bijvoorbeeld voorzien van het ISO 14001-certificaat. Dit vormt een belangrijke stap voor ons in de richting van onze eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. We hebben niet alleen ons milieubeleid vastgelegd met duidelijke richtlijnen, maar ook onze waarden met betrekking tot milieuvriendelijke bedrijfsvoering tot in het kleinste detail uiteengezet. Zo is het voor iedereen inzichtelijk: voor onze klanten én logistieke partners. Dit is de beste manier om het hele bedrijf gericht te houden op duurzaamheid.

Alleen zo kunnen we de milieurisico's op aantoonbare wijze blijven beperken, natuurlijke hulpbronnen behouden en onze prestaties op milieugebied binnen alle bedrijfsniveaus en -processen actief en doeltreffend verbeteren.