Terug
Inkoophandboek Milieu

Informatie over het afzuigen van gevaarlijke stoffen met werkplekken voor gevaarlijke stoffen

Veilig opvangen en afzuigen van dampen die schadelijk zijn voor de gezondheid direct bij de werkplek

De werkplek voor gevaarlijke stoffen kan eenvoudig op werkbanken en dergelijke werkplekken worden geplaatst. Als toebehoren zijn bijpassende onderstelframes leverbaar.

Waarom een werkplek voor gevaarlijke stoffen?

Volgens richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en richtlijnen met betrekking tot werkplaatsen moeten vrijkomende gevaarlijke dampen, gassen of aerosolen op de plaats waar ze vrijkomen of ontstaan volledig worden opgevangen voordat ze schade aan de gezondheid of het milieu kunnen aanrichten. De werkplek voor gevaarlijke stoffen garandeert met een hoge effectiviteit dat de ingeademde lucht bij het werken met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld bij het overhevelen, plakken, reinigen, voorbereiden, wegen enz.) niet door dampen, gassen of aerosolen wordt aangetast. Daarnaast wordt bij gebruik van de werkplek voor gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften gegarandeerd dat er door de ver onder de toegelaten waarden liggende concentraties aan schadelijke stoffen geen explosiegevaarlijke mengsels van gas en lucht kunnen ontstaan.

Informatie over het afzuigen van gevaarlijke stoffen ha&

Hoe functioneert de werkplek voor gevaarlijke stoffen?

Een efficiënte en veilige filtering van schadelijke stoffen in de werkplek voor gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk door een optimale combinatie van toevoer- en afvoerlucht. Het filterend vermogen van de werkplek voor gevaarlijke stoffen is in hoge mate afhankelijk van de bereikte luchtsnelheden van de toevoerluchtstroom van het apparaat. Een grotere hoeveelheid toevoerlucht betekent tegelijkertijd een grotere hoeveelheid afvoerlucht. Om schadelijke stoffen optimaal op te vangen en af te voeren zijn hoge luchtsnelheden rond de frontopening noodzakelijk. Alleen door dit samenspel wordt voorkomen dat schadelijke stoffen aan de achterwand zouden 'terugkaatsen' en naar voren uit de werkplek voor gevaarlijke stoffen zouden worden gespoeld.

Schone-luchtsluier

De werkplek voor gevaarlijke stoffen kan vanwege zijn optimale geleiding van afvoerlucht en door het gebruik van de schone-luchtsluier boven- en onderaan de frontopening aan de eerder beschreven eisen voldoen:

 • Luchttoevoer van de schone-luchtsluier via een krachtige radiale ventilator
 • Vereiste toevoerlucht wordt uit de werkruimte aangezogen
 • Verder leiden van de toevoerlucht in aluminium frameprofielen die via hoekverbindingen met elkaar zijn verbonden
 • De overdruk die in het buisframe ontstaat, bedient de beide 45° naar binnen gedraaide schone-luchtmondstukken
 • Op de werkplek aanwezige resp. vrijkomende gevaarlijke stoffen (gassen, dampen of aerosolen) worden veilig opgevangen en naar achteren naar de stootwand getransporteerd
 • Een optimale afzuiging, een efficiënte opname van de gevaarlijke stoffen via de aanzuigsleuven en een transport in het afzuigsysteem
 • De werkplek voor gevaarlijke stoffen moet over het algemeen op een geschikt, zelf aan te brengen ventilatiesysteem worden aangesloten

Veiligheid bij het opvangen van schadelijke stoffen

Door doelmatig uitblazen van schone-luchtsluiers aan de voorzijde en afzuigen aan de achterzijde biedt de werkplek voor gevaarlijke stoffen de gebruiker een zeer efficiënte vorm van het opvangen van schadelijke stoffen.

Veiligheid in de functie

 • Permanente weergave van de luchttechnische functie door een standaard geïntegreerde luchttechnische bewakingsinrichting
 • Bewaking van de aanwezige luchthoeveelheden in de afvoer- en toevoerluchtschacht via drukmeting
 • Geïntegreerde drukbussen met instelbare gewenste waarde, ingesteld op de (minimale) gewenste luchthoeveelheden
 • Alarmsignaal (akoestisch en optisch) bij een afwijking van ca. 10 % ten opzichte van de ingestelde luchtwaarden. Het optische alarm dooft pas als de ingestelde gewenste waarden weer worden bereikt.
 • Optioneel, potentiaalvrij alarmcontact voor het doorsturen naar een centrale
 • Geïntegreerde accu voor de functiebeveiliging van de volledige bewakingseenheid - ook bij stroomuitval

Samenvatting

De werkplekken voor gevaarlijke stoffen garanderen de hoogste veiligheid en bescherming van de gezondheid van de gebruiker:

a) Optimaal op elkaar afgestemde schone-luchtsluiers bij de frontopening

b) Optimaal vormgegeven afvoerluchtleiding

c) Standaard luchttechnische bewakingsinrichting

Andere uitvoeringen dan de aangeboden modellen en aanvullende toebehoren zijn op aanvraag leverbaar.

Op aanvraag - wij adviseren u graag!

Onze topcategorieën uit dit handboek