Veiligheidsklasse volgens ISO / IEC 21964 (DIN 66399)
+
Veiligheidsklasse conform DIN 66399
+