Terug

Impressum

Adres

VINK LISSE B.V.
Vennestraat 11 B
2161 LE Lisse

E-Mail: verkoop@vinklisse.nl

Directie:

Lars Bolscho, Roy Meter

Handelsregisternr:

KvK-nummer: 28010633

BTW nummer:

NL 001292894 B01

Juridische verwijzingen / Auteursrecht

De via de internetsites ter beschikking gestelde informatie wordt voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt door VINK LISSE. Hoewel dit zeer zorgvuldig gebeurt, kan het voorkomen dat gegevens inmiddels gewijzigd zijn. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens kunnen niet gegarandeerd worden en aansprakelijkheid daarvoor kan niet aanvaard worden. Hetzelfde geldt ook voor alle andere websites waar via hyperlink naar verwezen wordt. VINK LISSE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waar men door een dergelijke verbinding terecht komt. Voorts behoudt VINK LISSE zich het recht voor, wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de geboden informatie. Inhoud en structuur van de internetsites van VINK LISSE zijn auteursrechtelijk beschermd. Het vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar maken, wijzigen, aan derden ter beschikking stellen of het bewerken van alle structuurelementen, met name teksten, gedeeltes van teksten, beeldmateriaal, grafieken, programma's en designelementen is verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VINK LISSE.